Vážení zákazníci, naša firma je v rámci SR výhradným distribútorom českých ohrievačov vody značky:

MIROTERM® unikátny systém ohrevu vody

- prináša úplne nové riešenie v oblasti výroby teplej úžitkovej vody.

- dovoľuje vyrábať teplú úžitkovú vodu s menšími prevádzkovými nákladmi (zníženie o 30% v porovnaní s klasickými akumulačnými ohrievačmi) pri zachovaní kvality pitnej vody .

- v nádrži sa ohrieva médium elektricky alebo v kombinácii s ústredným kúrením či solárnym systémom.

- ohrev úžitkovej vody sa uskutočňuje prietokom v medenom výmenníku .

- spĺňa vysoké hygienické nároky kladené na kvalitu teplej úžitkovej vody v krajinách EÚ vďaka prietoku medeným výmenníkom. Oproti klasickým akumulačným ohrievačom voda neabsorbuje z nádrže usadeniny, kaly a hlavne baktérie Legionella. Na výstupe je teplá úžitková voda, ktorá kvalitou zodpovedá vode vo vodovodnom systéme.

Ohrievače vody MIROTERM.

V nádrži sa ohrieva médium buď elektrickými telesami alebo kombináciou s ústredným kúrením - akumuluje energiu. Médium sa počas používania nemení.

Médiom môže byť obyčajná voda, voda ústredného kúrenia, prípadne nemrznúca zmes (chatové oblasti).

Vlastný ohrev úžitkovej vody sa uskutočňuje prietokom v medenom výmenníku .

Celkom nový princíp ohrevu pri bezúdržbovej prevádzke prinesie predovšetkým zlepšenie kvality ohriatej vody , zvýšenie životnosti nádrže a el. vyhrievacieho telesa (vzhľadom na to, že v nádrži ani na vyhrievacom telese sa neusadzuje vodný kameň) a úsporu energie oproti klasickému akumulačnému ohrevu.

Vylúčením usadzovania vodného kameňa tiež nedochádza k postupnému znižovaniu objemu nádrže.

Náš systém umožňuje používať súčasne 3 odberné miesta .

Spektrum nasadenia je široké , od jednej bytovej jednotky až po systémy používané v priemysle .

Konštrukciu tvorí izolovaná nádrž z kvalitnej uhlíkovej ocele v ktorej je umiestnený medený výmenník pre prípravu teplej úžitkovej vody a vyhrievacie teleso , nádrž je štandardne osadená vývodmi pre multifunkčné použitie v kombinovaných systémoch . Nádrž je chránená ekologicky nezávadnou izoláciou (hrubou 35 mm) a vonkajším krytom vyrobeným z plastu HPS bielej farby.

Súčasťou dodávky je teplomer, poistný ventil, nastaviteľný termostat s dvojitou ochranou proti prehriatiu, u ležatých typov konzoly.


Typy ohrievačov:

OVS ohrievač vody stojatý (alebo závesný) elektrický MIROTERM (EM) - záruka 10 rokov, sériovo vyrábané objemy 80 – 300 l, spätný doohrev do 2 hod.

OVS ohrievač vody stojatý (alebo závesný) kombinovaný MIROTERM (KM) - záruka 10 rokov, sériovo vyrábané objemy 80 – 300 l, spätný doohrev do 20 min.

OVL ohrievač vody ležatý elektrický MIROTERM (EM) - záruka 10 rokov, sériovo vyrábané objemy 125 – 300 l, spätný doohrev do 2 hod.

OVL ohrievač vody ležatý kombinovaný MIROTERM (KM) - záruka 10 rokov, sériovo vyrábané objemy 125 – 300 l, spätný doohrev do 20 min.

Rozlíšenie elektrických ohrievačov vody od kombinovaných: el. ohrievače nemajú vývody na ústredné kúrenie.

Pripojenie na kotol ústredného kúrenia u kombinovaných ohrievačov je možné riešiť z pravej alebo ľavej strany.

OVL ohrievač vody ležatý
kombinovaný MIROTERM (KM)
OVS ohrievač vody stojatý
kombinovaný MIROTERM (KM)
TECHNICKÉ PARAMETRE ELEKTRICKÝCH A KOMBINOVANÝCH OHRIEVAČOV VODY MIROTERM
TYP OHRIEVAČA OVS... OV S/L... OVS/L... OV S/L... OVS/L... OVS/L...
EM,KM EM,KM EM,KM EM,KM EM,KM EM,KM
obsah ohrievača litre 80 125 160 180 200 300
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C litre 130 210 260 290 300 400/490
a vypnutom zdroji energie výkon - ohrievača 15 l/min 15 l/min 15 l/min 15 l/min 15 l/min 15/30 l/min
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C trvalý výkon ohrievača 13 l/min 13 l/min 13 l/min 13 l/min 13 l/min 13/25 l/min
a pre trvalú prevádzku zdroja energie výkon zdroja 47 kW 47 kW 47 kW 47 kW 47 kW 47/94 kW
plocha výmenníka TUV m2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4/3,0
priemer výmenníka TUV mm 15 15 15 15 15 15/18
objem vody vo výmenníku TUV 1 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05/10,05
dĺžka výmenníka TUV m 50 50 50 50 50 50
výkon výmenníka TUV pre 80/1 0/45 kW 47 47 47 47 47 74/94
výkon výmenníka TUV pre 70/10/45 kW 40 40 40 40 40 40/82
výkon zdroja energie pre max. výdatnosť TUV kW 47 47 47 47 47 47/94
A - celková dĺžka mm 740 940 1140 1240 1340 1640
B - priemer mm 550 550 550 550 550 550
C mm 150 I50/- I50/- I50/- I50/- 150
D mm 130 130/385 130/405 130/425 130/525 130
E mm 405 604/265 805/395 905/395 1005/395 1305
F mm 205 205/290 205/340 205/420 205/420 205
váha ohrievača kg 49 63 72 82 87 110
pripojenie TUV G" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
pripojenie teplonosného média G" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
max. pracovný pretlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
doporučená teplota média °C 80 80 80 80 80 80
menovité napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
menovitý el. príkon kW 2,4 2,4 3 3 3 3
ochrana proti dotykovému napätiu
STN 341010, nulovaním a pospojovaním -IP 45
B -ohrievače vody solárne (trojvalentné).

V nádrži sa ohrieva médium elektrickými telesami kombináciou s ústredným kúrením a najmodernejšími trendmi solárnym systémom resp. tepelným čerpadlom , ktoré akumuluje energiu.

Vlastný ohrev úžitkovej vody sa uskutočňuje prietokom v medenom výmenníku .

Náš systém umožňuje používať súčasne 3 odberné miesta .

Celkom nový princíp ohrevu pri bezúdržbovej prevádzke prinesie predovšetkým zlepšenie kvality ohriatej vody , zvýšenie životnosti a úsporu energie oproti klasickému akumulačnému ohrevu.

Spektrum nasadenia je široké , od jednej bytovej jednotky až po systémy používané v priemysle .

Konštrukciu tvorí izolovaná nádrž z kvalitnej uhlíkovej ocele v ktorej je umiestnený medený výmenník pre prípravu teplej úžitkovej vody a vyhrievacie teleso , nádrž je štandardne osadená vývodmi pre multifunkčné použitie v kombinovaných systémoch .

Nádrž je chránená ekologicky nezávadnou izoláciou (hrubou 35 mm) a vonkajším krytom vyrobeným z plastu HPS bielej farby.

Súčasťou dodávky je teplomer, poistný ventil , nastaviteľný termostat s dvojitou ochranou proti prehriatiu, u ležatých typov konzoly

Na výrobky je poskytovaná záruka 10 rokov.

Typy ohrievačov:

B1

OVS - ohrievač vody s duplikátorom stojatý (80 – 2000 l) KM+S/D (kombinovaný MIROTERM + solár/duplikátor)

OVL - ohrievač vody s duplikátorom ležatý (125 – 2000 l) KM+S/D (kombinovaný MIROTERM + solár/duplikátor)

Určený pre pripojenie k menším solárnym systémom v kombinácii pripojenia na elektroohrev a ústredné kúrenie.

B2

OVS - ohrievač vody s medeným výmenníkom stojatý (80 – 2000 l) KM+S/Cu (kombinovaný MIROTERM + solár/medené trubky)

OVL - ohrievač vody s medeným výmenníkom ležatý (80 – 2000 l) KM+S/Cu (kombinovaný MIROTERM + solár/medené trubky)

Určený pre pripojenie k stredne výkonným solárnym systémom s možnosťou pripojenia na elektroohrev a ústredné kúrenie.

(Pri prevedení ležatý OVL je potrebné obehové čerpadlo na solár.)

B3

OVS - ohrievač vody s medeným výmenníkom stojatý - horné vyhotovenie (80 – 2200 l) KM+S/Cu H (kombinovaný MIROTERM + solár/medené trubky, elektrické vyhrievacie teleso umiestnené z vrchu)

Určený pre vysokovýkonné solárne systémy s možnosťou operatívneho ohrevu elektrickou energiou a pripojenia na ústredné kúrenie.

BLOKOVÁ SCHÉMA KOTOL + SOLÁR - príklad zapojenia trojvalentného ohrievača MIROTERM
Tieto ohrievačeTUV sú vhodné pre kombinované zapojenie so solárnym zdrojom, kotlom ÚK a elektrickým ohrevom, ktorý riadi termostat
TECHNICKÉ PARAMETRE SOLÁRNYCH OHRIEVAČOV VODY MIROTERM
TYP OHRIEVAČA OVS... OVS/L… OVS/L… OVS/L... OVS/L... OVS/L.
KM+S/D KM+S/D KM+S/D KM+S/D
KM+S/Cu
KM+S/Cu H
KM+S/D
KM+S/Cu
KM+S/Cu H
KM+S/D
KM+S/Cu
KM+S/Cu H
obsah ohrievača litre 80 125 160 180 200 300
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C litre 130 210 260 290 300 490
a vypnutom zdroji energie výkon -ohrievača 15 l/min 15 l/min 15 l/min 15 l/min 15 l/min 30 l/min
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C trvalý výkon ohrievača 13 l/min 13 l/min 13 l/min 13 l/min 13 l/min 25 l/min
a pre trvalú prevádzku zdroje energie výkon zdroja 47 kW 47 kW 47 kW 47 kW 47 kW 94 kW
plocha výmenníka TUV m2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0
priemer výmenníka TUV mm 15 15 15 15 15 18
objem vody vo výmenníku TUV 1 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 10,05
dĺžka výmenníka TUV m 50 50 50 50 50 50
výkon výmenníka TUV pre 80/10/45 kW 47 47 47 47 47 94
výkon výmenníka TUV pre 70/10/45 kW 40 40 40 40 40 82
výkon zdroja energie pre max. výdatnosť TUV kW 47 47 47 47 47 94
plocha solárneho výmenníka m2 0,5 0,5 0,9 1,8 1,8 1,8
priemer solárneho výmenníka mm duplikátor duplikátor duplikátor 22 22 22
objem vody v solárnom výmenníku l 8 10 18 7,85 7,85 7,85
dĺžka solárneho výmenníka m 0 0 0 25 25 25
výkon solárneho výmenníka 80/10/45 kW 9 13 20 40 45 48
A - celková dĺžka mm 740 940 1140 1240 1340 1640
B - priemer mm 550 550 550 550 550 550
C mm 150 150/- 150/- 150/- 150/- 150
D mm 130 130/385 130/405 130/425 130/525 130
E mm 405 604/265 805/395 905/395 1005/395 1305
F mm 205 205/290 205/340 205/420 205/420 205
váha ohrievača kg 49 63 72 82 87 110
pripojenie TUV G" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
pripojenie teplonosného média G" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
max. prac. pretlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
dopor. teplota vykurovacieho média °C 80 80 80 80 80 80
menovité napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
menovitý el. príkon kW 2,4 2,4 3 3 3 3
ochrana proti dotykovému napätiu
STN 32200-4-41, nulovaním a pospojovaním -IP 45

Vysokolitrážne ohrievače MIROTERM.

V nádrži sa ohrieva médium buď elektrickými telesami alebo kombináciou s ústredným kúrením - akumuluje energiu.

Vlastný ohrev úžitkovej vody sa uskutočňuje prietokom v medenom výmenníku

Celkom nový princíp ohrevu pri bezúdržbovej prevádzke prinesie predovšetkým zlepšenie kvality ohriatej vody , zvýšenie životnosti a úsporu energie oproti klasickému akumulačnému ohrevu.

Výkon el. výhrevného telesa - 1kW na každých 100 l

Konštrukciu tvorí izolovaná nádrž z kvalitnej uhlíkovej ocele v ktorej je umiestnený medený výmenník pre prípravu teplej úžitkovej vody a vyhrievacie teleso . Nádrž je tepelne izolovaná izolačnou hmotou MIRELON základnej hrúbky 25 mm , pri objednávke možno zvýšiť až do 100 mm. Pri objednávke treba upresniť pripojovacie rozmery TÚV a ÚK.

Typy ohrievačov:

OVS - ohrievač vody stojatý (EM) elektrický /400 – 1500 l/
OVS - ohrievač vody stojatý (KM) kombinovaný /400 – 1500 l/
OVL - ohrievač vody ležatý (EM) elektrický /400 – 1500 l/
OVL - ohrievač vody ležatý (KM) kombinovaný /400 – 1500 l/
OVS - ohrievač vody stojatý (SM) solár
OVL - ohrievač vody ležatý (SM) solár

Ku týmto ohrievačom je možné objednať i silový el. rozvádzač.

TECHNICKÉ PARAMETRE VYSOKOLITRÁŽNYCH OHRIEVAČOV VODY MIROTERM
TYP OHRIEVAČA OVS/L... OVS/L. OVS/L... OVS/L... OVS/L... OVS/L..
EM,SM,KM EM,SM,KM EM,SM,KM EM,SM,KM EM,SM,KM EM,SM,KM
obsah ohrievača litre 500 800 1000 1200 1500 1600
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C litre 820 1350 1700 1950 2500 2650
a vypnutom zdroji energie výkon -ohrievača 30 l/min 30 l/min 30 l/min 30 l/min 40 l/min 40 l/min
max. výdatnosť TUV pre delta t-45°C trvalý výkon ohrievača 25 l/min 25 l/min 25 l/min 25 l/min 35 l/min 35 l/min
a pre trvalú prevádzku zdroja energie výkon zdroja 94 kW 94 kW 94 kW 94 kW 125 kW 125 kW
plocha výmenníka TUV m2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6
priemer výmenníka TUV mm 18 18 18 18 22 22
objem vody vo výmenníku TUV l 10,05 10,05 10,05 10,05 15,7 15,7
dĺžka výmenníka TUV m 50 50 50 50 50 50
výkon výmenníka TUV pre 80/10/45 kW 94 94 94 94 125 125
výkon výmenníka TUV pre 70/1 0/45 kW 82 82 82 82 105 105
výkon zdroja energie pre max. výdatnosť TUV kW 94 94 94 94 125 125
plocha solárneho výmenníka m2 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 3,6
priemer solárneho výmenníka mm 22 22 22 22 22 22
objem vody v solárnom výmenníku 1 7,85 7,85 15,7 15,7 15,7 15,7
dĺžka solárneho výmenníka m 25 25 50 50 50 50
výkon solárneho výmenníka 80/10/45 kW 56 56 80 91 91 91
A - celková dĺžka mm 2240 2240 2620 1960 2240 2370
B - priemer mm 600+50 iz. 800+50 iz. 800+ 50 iz. 1000+50 iz. 1000+ 50 iz. 1000+50 iz.
D mm 245 245 245 245 245 245
E mm 1420 1420 1700 1140 1420 1550
F mm 545 545 545 545 545 545
váha ohrievača kg 246 280 290 330 350 365
pripojene TUV G" 3/4" 3/4" 3/4" min. 3/4" min. 3/4" min. 3/4"
pripojení teplonosného média G" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"
max. prac. pretlak MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Doporučená teplota vyhrievacieho média °C 80 80 80 80 80 80
menovité napätie V/50Hz 3x400/230 3x400/230 3x400/230 3x400/230 3x400/230 3x400/230
menovitý el. príkon kW do 36 do 36 do 36 do 36 do 36 do 36
ochrana proti dotykovému napätiu
STN 32200-4-41, nulovaním a pospojovaním -IP 45