O. K. Term, spol. s r. o.
ul. ČSA 1, 036 01 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: +421 43 4924 302
Fax: +421 43 4924 303
e-mail: info@okterm.sk http:\\www.okterm.sk