Vážení zákazníci,
okrem samotnej dodávky jednotlivých tovarov,
zabezpečujeme aj inštalačné, montážne a servisné služby:
- záručný a pozáručný servis ohrievačov vody

- dodávka, montáž, záručný a pozáručný servis klimatizačných zariadení a čističiek vzduchu

- dodávka a inštalácia elektronických registračných pokladníc

- predaj náhradných dielov