Peletové pece

Toto riešenie zabezpečuje nepretržité samočistenie popola, ktoré zostáva v procese spaľovania. Horáky sa vyznačujú veľmi vysokou účinnosťou na úrovni 99%.

PELETOVÝ HORÁK SUN P N

Kompletné špecifikácie
Peletové horáky SUN P7 N a SUN P12 N sú po správnom nastavení, plnoautomatické a nevyžadujú žiadne zásahy od užívateľa, okrem pravidelnej údržby a čistenia. Maximálny výkon SUN P7 N je nastaviteľný v rozmedzí od 13 kW do 34 kW a SUN P12 N od 30 kW do 55 kW. Výkon sa samozrejme musí nastaviť podľa výkonu kotla, do ktorého je horák inštalovaný. Horák je samozrejme možné ovládať aj pomocou izbového termostatu alebo regulátora s
protokolom OpenTherm - ROMEO rovnako ako plynový kotol a tým je možné naprogramovať jeho činnosť na každý deň v týždni a tým obmedziť zásahy obsluhy len na doplňovanie paliva - pri zásobníku 140 kg napr. raz za 7-10 dní. Je vhodný aj na prestavbu pôvodných kotlov tuhé palivá.

Podsvietený displej na hornej strane horáku s jednoduchým intuitívnym ovládaním. - Nová elektronická doska s pridanými 20 parametrami na ovládanie nastavení teplôt ovládania čerpadiel UK a TUV, nastavenie dobehov čerpadiel, nastavenie prevádzky čerpadla, hysterézie aktivácie čerpadiel, možnosť napojiť trojcestný ventil a jeho ovládanie cez 220V, ochrana legionella pri ohreve TUV, možnosť napojiť snímač tlaku systému. - Na horák SUN P N je možné napojiť klasický ON/OFF termostat alebo izbový regulátor s protokolom open therm - ROMEO a tým zabezpečiť celkovú kontrolu priebehu horáka a jeho nastavení na diaľku - režimy ECO/COMFORT alebo LETO/ZIMA ako štandard. - Informačné menu s hodnotami čidiel, s hodnotami celkovej prevádzky horáka Horák sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a konštrukčnou kvalitou, nízkymi hodnotami splodín CO Nox a veľmi tichým plameňom. V cenníkovej cene je zahrnutý aj automatický šnekový podávač peliet.

Horák SUN P N je dodávaný spolu s skrutkovým podávačom paliva, 5 výkonnostných stupňov, automatické zapaľovanie zabezpečuje odporový zapaľovač, elektronická jednotka s displejom dovoluje kompletné nastavenie spaľovania a užívateľských parametrov, týždenný časovač alebo možnosť napojenia na izbový termostat, bezpečnostný limitný termostat.

Peletový horák SUN    

SUN P7 N výkon 13-34 kW SUN P12 N výkon 30-55 kW    

 

Peletový horák B-Max