Plynové ohrievače Ariston   

 S/SGA X (Q8GF) - nástenný ohrievač s odťahom spalín do komína

SGA MICRO (Q8 45 MICRO)

SGA X (Q8 GORS) stacionárny ohrievač s odťahom spalín do komína

S/SGA BF X (Q8 FB) - závesný ohrievač s odťahom spalín cez stenu (falošné turbo)

SGA BF X (Q8 FB) - stacionárny ohrievač s odťahom spalín cez stenu (falošné turbo)